Αποτελέσματα

PR1: Ανάπτυξη της Εργαλειοθήκης Πλάνου Κυκλικής Επιχείρησης

Κατά το εναρκτήριο στάδιο της υλοποίησης του έργου, θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη της Εργαλειοθήκης του Πλάνου Κυκλικής Επιχείρησης. Η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί μέσω έρευνας γραφείου από τους συνεργάστες πάνω στις επιχειρηματικές ιδέες και την κυκλική οικονομία, με σκοπό να δημιουργηθεί μία λίστα, η οποία θα βασίζεται στην αναγνώριση των βασικών στοιχείων του Pitch Deck το οποίο θα αναπτυχθεί, το οποίο θα βοηθήσει τους φοιτητές να εμπορευματοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Αμέσως μετά, θα αναπτυχθούν οι καμβάδες επιχειρηματικού πλάνου, και η προετοιμασία 2-3 υποδειγμάτων Pitch Deck, και θα πραγματοποιηθεί η έρευνα γραφείου πάνω στις αρχές των νεοφυών επιχειρήσεων, και στις πέντε αρχές των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων. Η GX θα προετοιμάσει τη δομή, τη λειτουργικότητα και τη Διεπαφή Χρήστη της εργαλειοθήκης, τα οποία θα αξιολογηθούν από όλους τους συνεργάτες, μέσω της παροχής σχολίων.

PR2: Ανάπτυξη του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης

Στο συγκεκριμένο στάδιο του έργου, θα αναπτυχθεί το διαδικτυακό πρόγραμμα, με κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε οι συνεργάτες του έργου να αναλύσουν τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως. Οι συνεργάτες θα συμφωνήσουν στη δημιουργία του διαγράμματος των βασικών στοιχείων των αποτελεσματικών κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων. Πρόσθετα, θα δημιουργηθεί ένα εργαστήρι. Κατόπιν αυτού, οι συνεργάτες μπορούν να ξεκινήσουν να οργανώνουν το διδακτικό υλικό, και θα πρέπει να αναπτύξουν 7 σύντομες ενότητες χρησιμοποιώντας Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Εν συνεχεία, η DANMAR είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της πλατφόρμας MOOC, στην οποία θα ενσωματωθεί το εκπαιδευτικό υλικό. Κάθε συμμετέχουσα χώρα, θα πρέπει να προετοιμάσει 2 σύντομα βίντεο, στα οποία θα απεικονίζονται επιτυχημένοι επιχειρηματίες κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων.

PR3:Προετοιμασία του Οδηγού Χρήσης για εκπαιδευτές και ακαδημαϊκούς

Ο Οδηγός Χρήσης θα περιέχει πρακτικές οδηγίες για την καθοδήγηση των εκπαιδευτών και ακαδημαϊκών στην παράδοση, παρακολούθηση, και αναθεώρηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των φοιτητών τους, μέσω της ήδη διαμορφωμένης πλατφόρμας MOOC, και θα περιέχει πρακτικές αναθέσεις εργασιών, με χρήση της Εργαλειοθήκης Πλάνου Κυκλικών Επιχειρήσεων. Ο Οδηγός θα μεταφραστεί στα Ελληνικά, Ισπανικά και Πολωνικά. Οι συνεργάτες, θα λάβουν υπόψη τα ευρήματα του δεύτερου παραδοτέου για την ανάπτυξη του Οδηγού, και τα σχόλια από τους συμμετέχοντες στις πιλοτικές δοκιμές, σχετικά με την πλατφόρμα MOOC.

PR4: Συνεργασίες στη βιομηχανία

Μετά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι ομάδες θα παρουσιάσουν και θα αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα. Η τελική μορφή της παρουσίασης Pitch Deck θα αναπτυχθεί με τη μορφή παρουσίασης 10-20 διαφανειών, μέσω των οποίων θα δίνεται μία σύντομη περιγραφή της εταιρίας, του κυκλικού επιχειρηματικού πλάνου, και του οράματος για τη νεοφυή επιχείρηση. Τελικά, οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Πλάνου, μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών. Τα τρία καλύτερα Κυκλικά Επιχειρηματικά Πλάνα θα κερδίσουν ένα βραβείο όπως συμβουλευτική, εκπαίδευση από αναγνωρισμένες εταιρίες ή ειδικούς στις κυκλικές νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και ένα χρηματικό έπαθλο.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive