Ενισχύοντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το έργο RE-START ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους φοιτητές των ΑΕΙ,πρόσφατα απόφοιτους, δυνητικούς startuppers, άτομα με κυκλικές επιχειρηματικές ιδέες, να αναπτύξουν μια κυκλική νεοφυή επιχείρηση ή να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε κυκλική ακολουθώντας τον ορισμό των κυκλικών νεοφυών επιχειρήσεων, ο οποίος τις χαρακτηρίζει ως επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην εφαρμογή τουλάχιστον μιας από τις στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας (ΚΟ): Μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και αναγέννηση.

Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα 1

Ανάπτυξη της Εργαλειοθήκης Πλάνου Κυκλικής Επιχείρησης

Αποτέλεσμα 2

Ανάπτυξη του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης

Αποτέλεσμα 3

Προετοιμασία του Οδηγού Χρήσης για εκπαιδευτές και ακαδημαϊκούς

Αποτέλεσμα 4

Συνεργασίες στη βιομηχανία

Οι Συνεργάτες

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive