Οδηγός RE-START για εκπαιδευτές και ακαδημαϊκούς

Ο οδηγός RE-START είναι ένα πρακτικό εγχειρίδιο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές και τους ακαδημαϊκούς να ενσωματώσουν απρόσκοπτα του υλικό RE-START στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, παρέχει καθοδήγηση για την ενσωμάτωση της κυκλικής επιχειρηματικότητας σε υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή στη δημιουργία νέων. Το πρακτικό αυτό εγχειρίδιο προσφέρει επίσης πληροφορίες για τον τρόπο προγραμματισμού, την προετοιμασία και την παράδοση του προγράμματος ψηφιακής κατάρτισης RE-START σε υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες, καθώς και σε νεοφυείς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με γνώμονα την κυκλική οικονομία.

**Πρόσθετα βίντεο οδηγιών για την πλοήγηση σε RE-START Circular business plan toolkit και e- Learning platform είναι διαθέσιμα στο κανάλι του RE-START στο YouTube!

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive