Wyniki Projektu

PR1: Opracowanie zestawu narzędzi do realizacji planu biznesowego dla sektora cyrkularnego

W początkowej fazie realizacji projektu zostanie opracowany Zestaw narzędzi do tworzenia cyrkularnego biznesplanu. Opracowanie to zostanie dokonane poprzez analizę pomysłów biznesowych i gospodarki cyrkularnej, w celu przygotowania listy kontrolnej, a partnerzy będą współpracować nad określeniem kluczowych komponentów, które pomogą uczącym się skomercjalizować ich pomysł na biznes. Następnie opracowane zostaną kanwy biznesplanów i 2-3 szablony Pitch Deck, a także przeprowadzone zostaną badania na temat zasad lean start-up i modeli 5R - cyrkularnych modeli biznesowych. GX przygotuje strukturę, funkcjonalność i interfejs użytkownika zestawu narzędzi, który zostanie następnie zweryfikowany przez wszystkich partnerów, którzy przekażą informacje zwrotne.

PR2: Opracowanie platformy szkoleniowej

Na tym etapie zostanie opracowany program e-szkolenia z podanymi wytycznymi, aby partnerzy mogli przeanalizować wyniki badań. Partnerzy uzgodnią stworzenie zarysu kluczowych komponentów efektywnych cyrkularnych modeli biznesowych. Dodatkowo, zostanie zorganizowany wspólny warsztat. Następnie partnerzy mogą rozpocząć organizowanie materiałów szkoleniowych, a wszyscy powinni opracować 7 krótkich modułów z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych. DANMAR jest odpowiedzialny za rozwój platformy MOOC, na której zostaną zintegrowane materiały szkoleniowe. Każdy kraj powinien dostarczyć 2 krótkie filmy pokazujące przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces, stosując cyrkularne modele biznesowe.

PR3: Przygotowanie Poradnika dla trenerów i pracowników naukowych

Poradnik będzie zawierał praktyczne instrukcje, które pomogą trenerom i pracownikom akademickim w dostarczaniu, monitorowaniu i weryfikacji zdalnego uczenia się swoich uczniów za pomocą opracowanego MOOC oraz zadań praktycznych z wykorzystaniem zestawu narzędzi Circular Business Plan. Będzie tłumaczone na język grecki, hiszpański, polski. Partnerzy wezmą pod uwagę kluczowe ustalenia PR2 dotyczące opracowania przewodnika oraz informacje zwrotne otrzymane od uczestników pilotażu dotyczące MOOC.

PR4: Współpraca branżowa

Zespoły po szkoleniu zaprezentują i zrewidują swoje biznesplany. Ostateczną formę prezentacji Pitch Deck należy opracować z prezentacją 10-20 slajdów, mającą na celu przedstawienie krótkiego podsumowania firmy, cyrkularnego biznesplanu i wizji start-upu Na koniec zespoły będą miały możliwość wzięcia udziału w internetowym Konkursie Biznes Planów pomiędzy uczestniczącymi krajami. Trzy najlepsze Biznes Plany Circular Business Plan otrzymają nagrodę w postaci mentoringu, coachingu ze strony uznanych firm lub ekspertów od cyrkularnych start-upów oraz nagrodę grantową.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub European Commission. Unia Europejska ani European Commission nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive