Η ΚΥΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ - ENA NEO OIKONOMIKO ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΟΦΥΕΊΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

Ως κυκλική οικονομία ορίζεται ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο του οποίου η έννοια συνεπάγεται την αποτελεσματική χρήση των πόρων, τη βελτιστοποίηση της χρήσης και της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος για την εξαγωγή της μεγαλύτερης δυνατής αξίας, καθώς και την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων για τη δημιουργία νέων υλικών. Σ’ αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην υιοθέτηση ενός σχεδίου δράσης που εστιάζει στον διπλασιασμό του ποσοστού χρήσης κυκλικών υλικών και στη συμβολή στην οικονομική απεξάρτηση από τον άνθρακα μέσω της μείωσης του αποτυπώματός του.

Σε ευθυγράμμιση με τα αναφερόμενα, το έργο RE-START εφαρμόζει τους κανόνες της κυκλικής οικονομίας σε νεοφυείς οργανισμούς, με απώτερο στόχο να ενθαρρύνει και να καθοδηγήσει τους φοιτητές των ΑΕΙ να στήσουν μια επιχείρηση ή να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στην εφαρμογή τουλάχιστον μιας από τις στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και αναγέννηση προϊόντων. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για νεοφυείς επιχειρήσεις που βελτιώνει την επιχειρηματική νοοτροπία των φοιτητών, παρουσιάζοντας πραγματικά παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρηματιών με σκοπό οι ίδιοι να υποστηρίξουν τη δική τους, βασιζόμενοι στις παραπάνω αρχές.

Σε αυτό το σημείο της υλοποίησης του έργου, ολοκληρώθηκε η εργαλειοθήκη αυτοαξιολόγησης RE-START, όπως και η πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης σε κάθε χώρα εταίρο, για την κυκλική επιχειρηματικότητα, ενώ η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, με τη συμβολή όλων των εταίρων.

Εν κατακλείδι, στόχος της κυκλικής οικονομίας είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω  της εξοικονόμησης κόστους και της ανθεκτικότητας, καθώς και η υποβοήθηση στην εφαρμογή πρακτικών για βιωσιμότητα. Η απόδειξη βρίσκεται στους αριθμούς, καθώς η κυκλική οικονομία αναμένεται να δημιουργήσει οικονομική αξία 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030, ενώ οι βιώσιμες startups ξεπερνούν τους ανταγωνιστές τους όσον αφορά τις αποδόσεις.

Εάν ενδιαφέρεστε για την πράσινη επιχειρηματικότητα και θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του RE-START: https://project-restart.eu/ .

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive