Gospodarka o obiegu zamkniętym jako przełom dla start-upów

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest definiowana jako inny model ekonomiczny, który może zostać wykorzystany do zastąpienia istniejącego liniowego paradygmatu „weź – wyprodukuj – zmarnuj”. Koncepcja ta zakłada efektywne wykorzystanie zasobów i priorytetowe traktowanie odnawialnych źródeł energii, optymalizację użytkowania i cyklu życia produktu w celu uzyskania jak największej wartości, a także odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie produktów ubocznych i odpadów do tworzenia nowych materiałów lub produktów. Komisja Europejska dążyła do przyjęcia planu działania koncentrującego się na projektowaniu i produkcji dla gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach Zielonego Ładu UE, mając na celu zmniejszenie śladu konsumpcyjnego UE, podwojenie wskaźnika wykorzystania materiałów o obiegu zamkniętym oraz przyczynienie się do dekarbonizacji gospodarki poprzez zmniejszenie śladu węglowego i materiałowego UE.

Zgodnie z tym, co zostało powiedziane, projekt RE-START stosuje zasady gospodarki o obiegu zamkniętym do organizacji rozpoczynających działalność, a jego ostatecznym celem jest zachęcenie studentów uczelni wyższych do rozwijania start-upów o obiegu zamkniętym lub przekształcania ich pomysłów biznesowych w modele biznesowe oparte na wdrażaniu co najmniej jednej ze strategii gospodarki o obiegu zamkniętym: Reduce, Reuse, Recycle, Recover i Regenerate (5R). Celem projektu jest stworzenie programu szkoleniowego dla start-upów o obiegu zamkniętym, który poprawi mentalność studentów uczelni wyższych w zakresie przedsiębiorczości poprzez zapoznanie ich z rzeczywistymi przykładami odnoszących sukcesy przedsiębiorców działających w obiegu zamkniętym oraz zachęcenie ich do wspierania i komercjalizacji własnych start-upów o obiegu zamkniętym. Projekt składa się z czterech rezultatów: Opracowanie zestawu narzędzi Circular Business Plan Toolkit, które będzie miało miejsce w początkowej fazie realizacji projektu, Przygotowanie przewodnika dla trenerów i nauczycieli akademickich oraz Korporacji Przemysłowych.

Na tym etapie realizacji projektu, zestaw narzędzi do samooceny RE-START ma zostać sfinalizowany, skonsolidowano pierwotne i wtórne badania dotyczące dostępnych programów szkoleniowych w każdym kraju partnerskim w zakresie przedsiębiorczości o obiegu zamkniętym, a opracowanie materiałów szkoleniowych ma się wkrótce rozpocząć, przy udziale wszystkich partnerów.

Podsumowując, rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym przynosi korzyści nie tylko dla środowiska. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez odkrycie oszczędności kosztów i odporności, a także pomoc w realizacji zobowiązań dotyczących zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. Dowodem są liczby: oczekuje się, że gospodarka o obiegu zamkniętym wygeneruje 4,5 biliona dolarów wartości ekonomicznej do 2030 roku, a zrównoważone start – upy przewyższają swoich rywali pod względem zwrotów.

Jeśli jesteś zainteresowany zieloną przedsiębiorczością i chcesz dowiedzieć się, jak skomercjalizować swój pomysł na biznes, odwiedź stronę internetową projektu RE-START, aby być na bieżąco: https://project-restart.eu/

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub European Commission. Unia Europejska ani European Commission nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive