Przyszłość bez odpadów

Platforma cyfrowa, która bezpłatnie wprowadza gospodarkę o obiegu zamkniętym do wszystkich firm HoReCa.

Zero Waste Future został stworzony w 2018 roku przez Coca-Cola w Grecji, we współpracy z Ecological Recycling Society (OEA) i przy wsparciu The Coca-Cola Foundation, w ramach globalnej wizji firmy „For a Waste Free World”. Jest to długoterminowy, holistyczny program, który ma na celu zainspirowanie ludzi do przyjęcia recyklingu i praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w ich codziennym życiu, pokazując, w jaki sposób odpady mogą mieć drugie i trzecie życie oraz być traktowane jako zasób, który może stworzyć wspólne możliwości rozwoju dla lepszej przyszłości.

„Zero Waste Future” inspiruje właścicieli kawiarni-restauracji i profesjonalistów z branży hotelarsko-gastronomicznej do stosowania w codziennym życiu praktyk związanych z recyklingiem i gospodarką o obiegu zamkniętym. Dają one drugie życie odpadom nadającym się do recyklingu, takim jak plastik, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać, przyczyniając się do lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Platforma dostarcza przydatnych informacji dotyczących ram prawnych zintegrowanego zarządzania odpadami, najlepszych praktyk w branży Ho.Re.Ca. oraz przewodników branżowych dotyczących praktyk zero waste.

Ponadto, dzięki systemowi nagród Zero Waste Award, sieci Zero Waste i zorganizowanym działaniom promocyjnym, inicjatywa zapewnia silną motywację dla firm Ho.Re.Ca. do stosowania praktyk zerowej ilości odpadów.

Sprawdź platformę „Zero Waste Future”:

https://www.zerowastefuture.gr/zero-waste-future

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub European Commission. Unia Europejska ani European Commission nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive