Wzmocnienie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym dla start-upów

Projekt RE-START zachęca i prowadzi studentów na uczelniach wyższych do rozwijania start-upu cyrkularnego lub przekształcenia pomysłu biznesowego na cyrkularny zgodnie z definicją cyrkularnego start-upu, która charakteryzuje je jako modele biznesowe oparte na wdrożeniu co najmniej jednego z Circular Strategie ekonomiczne (CE): Redukcja, ponowne użycie, recykling, odzyskiwanie i regeneracja.

Wyniki projektu

Wynik projektu 1

Opracowanie zestawu narzędzi do realizacji planu biznesowego dla sektora cyrkularnego

Wynik projektu 2

Opracowanie platformy szkoleniowej

Wynik projektu 3

Przygotowanie przewodnika dla trenerów i pracowników naukowych

Wynik projektu 4

Współpraca branżowa

Współpraca

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub European Commission. Unia Europejska ani European Commission nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive