Projekt

Opis Projektu

Zgodnie z nowym unijnym planem działań na rzecz gospodarki cyrkularnej (2020), w ciągu ostatniej dekady miliony ton odpadów z Europy zostały wywiezione do krajów spoza UE, często bez odpowiedniego uwzględnienia kwestii właściwego przetwarzania odpadów. W wielu przypadkach eksport odpadów skutkuje zarówno negatywnym wpływem na środowisko i zdrowie, jak i utratą zasobów i możliwości ekonomicznych dla przemysłu recyklingowego w UE. Takie podejście sprzyja realizacji modelu liniowego, który wyczerpuje naszą planetę i zanieczyszcza środowisko. Dlatego też priorytetem horyzontalnym projektu RE-START jest wspieranie studentów uczelni wyższych w nabywaniu i rozwijaniu niezbędnych umiejętności i kluczowych kompetencji w celu przyjęcia podejścia przyjaznego dla środowiska podczas prób założenia firmy.
Projekt ten polega na przejściu do zrównoważonego systemu gospodarczego, który jest niezbędnym elementem nowej strategii przemysłowej UE. Projekt RE-START zachęca i ukierunkowuje studentów uczelni wyższych, aby stworzyli cyrkularny start-up lub przekształcili swój pomysł na biznes w cyrkularny zgodnie z definicją cyrkularnych start-upów, która charakteryzuje je jako modele biznesowe oparte na wdrażaniu co najmniej jednej ze strategii Circular Economy (CE): Reduce, Reuse, Recycle, Recover and Regenerate.”RE-START ma na celu opracowanie programu szkoleniowego w zakresie przedsiębiorczości cyrkularnej, który wzmocni przedsiębiorcze nastawienie uwzględniające zasady i kompetencje gospodarki cyrkularnej wśród studentów uczelni wyższych, dostarczy im rzeczywistych przykładów udanych i zachęca ich do wspierania i komercjalizacji ich projektu.

Wpływ

Projekt RE-START będzie miał duży wpływ na grupy docelowe tj. studenci, nauczyciele akademiccy, trenerzy i przedsiębiorcy. Studenci uczestniczący w projekcie zdobędą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości poprzez pryzmat gospodarki cyrkularnej,
zwiększą swoje umiejętności przekrojowe, uzyskają inspirację i porady od odnoszących sukcesy przedsiębiorców i mentorów oraz doświadczą procesu od pomysłu do cyrkularnego biznesplanu. Pomoże im to przezwyciężyć strach przed porażką, radzić sobie z ryzykiem i zwiększyć szanse na zatrudnienie. Uczniowie staną się przedsiębiorcami, którzy będą potrafili efektywnie wykorzystywać materiały, tworząc większą wartość, zarówno poprzez oszczędność kosztów, jak i poprzez rozwijanie nowych rynków lub powiększanie istniejących. Główna grupa docelowa, która będzie uczestniczyć we wszystkich działaniach w ramach projektu, uzyska dostęp do inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, profesjonalnych konsultantów i ekspertów biznesowych. Ponadto projekt ma na celu wspieranie uczniów w rozwijaniu nowych przedsięwzięć, ale także pokazać im, jak skomercjalizować ich pomysły biznesowe i innowacyjne poprzez uruchomienie uniwersyteckiej firmy typu spin-off. Faktem jest, że uniwersytety jako instytucje zorganizowane niechętnie komercjalizują innowacyjne badania w celu w celu samodzielnego zakładania firm typu start-up lub spin-off.
Nauczyciele akademiccy i szkoleniowcy staną się bardziej kompetentni w nauczaniu o cyrkularnych modelach biznesowych oraz zaangażują się w działania, które wzmacniają gospodarkę cyrkularną. Lokalne startupy, przedsiębiorcy, inwestorzy i inkubatory będą w stanie odkrywać nowe możliwości dzięki współpracy z aspirującymi studentami, którzy mają duże doświadczenie w tworzeniu cyrkularnego modelu biznesowego, dzięki czemu innowacyjne pomysły mają większe szanse na zaistnienie i przekształcenie się w dochodowe przedsięwzięcia.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub European Commission. Unia Europejska ani European Commission nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive