Κατευθύνοντας τη Νέα Γενιά Επιχειρηματιών προς την Κυκλική Οικονομία στην Ευρώπη – Η Επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου

Την τελευταία δεκαετία, η Ευρώπη αντιμετώπισε τις περιβαλλοντικές συνέπειες της εξαγωγής εκατομμυρίων τόνων απορριμμάτων σε χώρες εκτός της ΕΕ, παραμελώντας συχνά τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η ΕΕ εισήγαγε το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (2020) προκειμένου να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις που προκύπτουν. Βασιζόμενο στα παραπάνω, το έργο RE-START επικεντρώνεται σε φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), πρόσφατους αποφοίτους και πιθανούς επιχειρηματίες και στοχεύει στη μεταδοση μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης, ενδυναμώνοντας τις απαραίτητες δεξιότητες  που απαιτούνται για την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Το RE – START επιδιώκει να ενδυναμώσει τους νέους επιχειρηματίες είτε να αναπτύξουν μια κυκλική επιχείρηση είτε να μετατρέψουν υπάρχουσες επιχειρηματικές ιδέες τους σε κυκλικά μοντέλα. Το έργο καθορίζει τις κυκλικές επιχειρήσεις ως αυτές που συμμορφώνονται με τις στρατηγικές της Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ), τονίζοντας τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την ανάκτηση και την αναγέννηση. Απτά παραδείγματα από επιτυχημένους επιχειρηματίες λειτουργούν ως έμπνευση, καθοδηγώντας τους νέους από την επινόηση μέχρι τη δημιουργία ενός κυκλικού επιχειρηματικού σχεδίου.

Μέσω του RE-START, φοιτητές απέκτησαν πρόσβαση σε πολύτιμους πόρους, mentoring και incubators, διαμορφώνοντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις επιχειρηματικές τους προσπάθειες. Το έργο όχι μόνο ενθάρρυνε την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, άλλα παρείχε συμβουλευτική για την εμπορευματοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Πιο συγκεκριμένα, το RE-START επικεντρώνεται στις ακόλουθες βασικές δραστηριότητες:

Εργαλειοθήκη Κυκλικού Επιχειρηματικού Σχεδίου RE-START: Μια Online εργαλειοθήκη η οποία ενσωματώνει μια έρευνα γραφείου για επιχειρηματικές ιδέες και αρχές κυκλικής οικονομίας. Αυτή η εργαλειοθήκη λειτουργήσει ως οδηγός, βοηθώντας τους φοιτητές στην εμπορευματοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών.

Διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης: Το έργο ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με επτά σύντομα modules, χρησιμοποιώντας Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Αυτό το πρόγραμμα φιλοξενείται σε μια πλατφόρμα MOOC που αναπτύχθηκε από την DANMAR, παρουσιάζοντας ιστορίες επιτυχίας από επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Οδηγός RE-START για εκπαιδευτές και ακαδημαϊκούς: Ένας πρακτικός οδηγός, μεταφρασμένος στα ελληνικά, τα ισπανικά και τα πολωνικά, παρέχει οδηγίες σε εκπαιδευτές και ακαδημαϊκούς για την παροχή απομακρυσμένης μάθησης χρησιμοποιώντας το ανεπτυγμένο MOOC και την Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικού Σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας.

 

Ιndustry Corporations:: Οι ομάδες παρουσίασαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, σε έναν Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άτομα από άλλες  χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία, το Πορτογάλο και η Πολωνία και να διαγωνιστούν για την καλυτερη επιχειρηματική ιδέα.

Καθώς το RE-START φτάνει στο τέλος του καθοδηγεί μια νέα γενιά επιχειρηματιών με έμφαση στη βιωσιμότητα. Η πρωτοβουλία αυτή συνεισφέρει στους ευρύτερους στόχους του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα μέλλον που συνδυάζει την περιβαλλοντική συνείδηση με την οικονομική βιωσιμότητα.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive