Η Κυκλική Οικονομία και η Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων: Διαθέσιμη η Πλατφορμα MOOC

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της κυκλικής οικονομίας έχει αποκτήσει μεγάλη αναγνώριση ως μια ελπιδοφόρα λύση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.. Παρατηρείται ωστόσο ότι πολλές επιχειρήσεις αρχίζουν να υιοθετούν αυτήν την προσέγγιση, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις τις ενσωματώνουν αρκετά γρηγορότερα. Με την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών, οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν όχι μόνο να συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, αλλά επίσης να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Το Έργο RESTART, με σκοπό την εκπαίδευση ατόμων και την ενισχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων τελειοποίησε την πλατφόρμα MOOC η οποία είναι πια διαθέσιμη και φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των χρηστών, καθώς και τις συνεντεύξεις συμμετεχόντων σε μορφή μεταφρασμένων βίντεο, στις γλώσσες των εταίρων. Αναλυτικότερα, η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στα εκπαιδευτικά μαθήματα, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό.

Με την άμεση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο στην δική τους μητρική γλώσσα. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την ευκολότερη κατανόηση του υλικού, αλλά συμβάλλει και στη διατήρηση των γνώσεων τους. Το Έργο Re-Start φαίνεται να αναγνωρίζει και να ξεπερνά το κάθε εμπόδιο, προσφέροντας ίση πρόσβαση σε πολύτιμους εκπαιδευτικούς πόρους. 


To έργο RESTART αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Με την άμεση πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό στις γλώσσες των εταίρων και την ευκαιρία για απομακρυσμένη μάθηση μέσω της πλατφορμας του έργου, αυτή η πρωτοβουλία οχι μονο ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά δίνει τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive