Βγάλτε τη γρήγορη μόδα από τη μόδα

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας απασχολεί 1,5 εκατομμύριο Ευρωπαίους, δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες και περισσότερες δυνατότητες δημιουργικότητας. Ο τομέας είναι επίσης μία από τις λιγότερο βιώσιμες βιομηχανίες παγκοσμίως. Ως τομέας έντασης πόρων και σπατάλης, συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών πρώτων πιέσεων στη χρήση νερού και γης και στις πέντε πρώτες θέσεις όσον αφορά τη χρήση πρώτων υλών και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Η παγκόσμια παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2000 και 2015, ενώ η κατανάλωση ενδυμάτων και υποδημάτων αναμένεται να αυξηθεί κατά 63% έως το 2030, από 62 εκατομμύρια τόνους σήμερα σε 102 εκατομμύρια τόνους το 2030.

Η κυκλική μόδα ωφελεί ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να προσφέρουν νέες υπηρεσίες, όπως η αποκατάσταση, η προσαρμογή και η εξατομίκευση, και παρέχοντας μια αυξημένη πελατειακή βάση. Ταυτόχρονα, το κόστος μπορεί να μειωθεί λόγω της εξοικονόμησης πόρων από την βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων και της μείωσης των κινδύνων από τη αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων

Για να καταστεί η παραγωγή και η κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων πιο βιώσιμη, η ΕΕ επανασχεδιάζει τη βιομηχανία της μόδας, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές. Η στρατηγική της ΕΕ για τα βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Μαρτίου 2022, αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Υλοποιεί τις δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και της βιομηχανικής στρατηγικής.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια πολύγλωσση εκστρατεία – ReSet The Trend – για να εμπλέξει τους Ευρωπαίους στη μάχη κατά της γρήγορης μόδας και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Με το σύνθημα #ReFashionNow, η εκστρατεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, ευαισθητοποιώντας για τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά και υγειονομικά οφέλη από τον μετασχηματισμό του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και τις ευκαιρίες που ανοίγει η βιώσιμη μόδα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Η εκστρατεία έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τους νέους Ευρωπαίους να γίνουν πρότυπα και να βγάλουν τη γρήγορη μόδα από τη μόδα.

 

Πηγή: Directorate-General for Environment

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive