Ενδυναμώνοντας τους φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων – Ο ρόλος του Μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας

Η κυκλική οικονομία αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, η οποία έχει στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και αποδοτικών κύκλων παραγωγής, χρήσης και ανακύκλωσης των πόρων. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο οικονομίας που βασίζεται στην απόσυρση των προϊόντων μετά τη χρήση τους, η κυκλική οικονομία προωθεί την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και υλικών, προωθώντας έτσι την αειφορία και μειώνοντας την ανάγκη για την εξόρυξη νέων πόρων. Καθοριστικό ρόλο ωστόσο, στην προώθηση της κυκλικής μετάβασης, διαδραματίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και πιο καινοτόμες προσεγγίσεις.

 

Σε αυτά πλαίσια, το έργο RE-START αποσκοπεί στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας για βιώσιμες επιχειρήσεις, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης που προορίζονται για φοιτητές και πρόσφατα απόφοιτους. Αυτά θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τις υπάρχουσες επιχειρηματικές τους ιδέες βασιζόμενοι στα μοντέλα κυκλικής οικονομίας. 

 

Το έργο λοιπόν παρέχει πρόσβαση σε:

  • Εργαλεία Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Κυκλικής Οικονομίας. Αυτά παρέχουν έναν οδηγό που θα βοηθήσει βήμα προς βήμα τους φοιτητές να δημιουργήσουν ένα κυκλικό επιχειρηματικό σχέδιο, που θα ενσωματώνει τουλάχιστον μία από τις στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας, όπως Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκτηση και Αναγέννηση. Μέσα από self – assessment tests και το Business Model Canvas ( Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου), οι φοιτητές θα έχουν μια πλήρη απεικόνιση της επιχειρηματικής τους ιδέας,  ώστε  να μπορούν να  εξετάσουν πόσο βιώσιμη είναι.
  • Πρόγραμμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης: Αυτό καλύπτει θέματα όπως οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, ενώ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και αξιολόγησή του εκπαιδευτικού υλικού τόσο από φοιτητές όσο και από ειδικούς, προκειμένου να καταλήξουμε στην τελική του μορφή.  Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα το Μάιο.

     

  •  Οδηγός για εκπαιδευτές και ακαδημαϊκούς: Αυτός θα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς να χρησιμοποιηθεί η Εργαλειοθήκη Σχεδιασμού Κυκλικής Οικονομίας του  και το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των ΑΕΙ.

 

Αν λοιπόν είσαι φοιτητής και θέλεις να γίνεις μέρος της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο οικονομικό σύστημα, μάθε πώς να στήσεις τη δική σου start -up βασιζόμενος στα μοντέλα κυκλικής οικονομίας, με τη βοήθεια του RE-START project.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive