Ενισχύοντας τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις για ένα Βιώσιμο Μέλλον: Η Προσέγγιση του Έργου RESTART στην Κυκλική Οικονομία και τα Ορόσημα στην Ψηφιακή Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της κυκλικής οικονομίας έχει κερδίσει σημαντική αναγνώριση ως μια ελπιδοφόρα λύση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα και οι πρακτικές της υιοθετούνται πια απο πολλες επιχειρήσεις. Έχει παρατηρηθεί ωστόσο πως ενώ οι παραδοσιακές επιχειρήσεις υιοθετούν σταδιακά αυτό το μοντέλο, οι περισσοτερες νεοφυείς ενσωματώσουν την κυκλικότητα στις επιχειρηματικές τους πρακτικές από την αρχή. Με την υιοθέτηση τέτοιων προσεγγίσεων, οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν όχι μόνο να συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον, αλλά και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Το Έργο RESTART, με στόχο την ενδυνάμωση ατόμων με νέες δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή και τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων βασιζόμενων στα μοντέλα κυκλικής οικονομίας, προχώρησε με την με τη μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού στα αγγλικά, την ανάπτυξη της πλατφόρμας MOOC που προσφέρει το υλικό εκπαίδευσης και τις συνεντεύξεις σε μορφή βίντεο και την επιτυχημένη μετάφραση αυτών των βίντεο στις γλώσσες των εταίρων. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα, επιτρέπει στους χρήστες να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές ενότητες και στις συνεντεύξεις σε μορφή βίντεο ενώ ταυτόχρονα μπορούν να επωφεληθούν από την την εκπαιδευτική διαδικασία με το δικό τους ρυθμό.

Η διαδικασία μετάφρασης των συνεντεύξεων από την άλλη διασφαλίζει ότι οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο στη μητρική τους γλώσσα, προωθώντας ένα βαθύτερο επίπεδο κατόησης του περιεχομένου και διευκολύνοντας τη διατήρηση των γνώσεων. Αναγνωρίζοντας τη γλωσσική ποικιλία, το Έργο Re-Start προσπαθεί να καταρρίψει τα εμπόδια και να προωθήσει την ίση πρόσβαση σε πολύτιμους εκπαιδευτικούς πόρους σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Συνοψίζοντας, η ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων, η ανάπτυξη της πλατφόρμας MOOC και η μετάφραση των συνεντεύξεων σε μορφή βίντεο αποτελούν σημαντικά ορόσημα για το Έργο Re-Start. Παρέχοντας εκπαιδευτικούς πόρους στα αγγλικά και εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα μέσω της πολύγλωσσης μετάφρασης, το έργο ενδυναμώνει τους χρήστες ώστε να ευδοκιμήσουν στην ψηφιακή εποχή.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive