Zrównoważona przedsiębiorczość w Grecji

W kontekście „twórczej destrukcji”, przedsiębiorstwa i firmy są zakładane, rozwijane i znikają, wyznaczając udany lub nieudany kurs, podczas gdy inne ewoluują, reorganizują się i kontynuują swoją działalność, pomimo ich wielkości, obszaru działania i sytuacji gospodarczej na poziomie lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym.

Należą do nich zrównoważone przedsiębiorstwa i firmy, które stosują pięć zasad:

  • kreatywność (innowacyjność, przedsiębiorczość),
  • skalowalność (projektowanie rozwiązań, które można zastosować na rynku masowym)
  • responsywność (wykorzystanie biznesu do bezpośredniego rozwiązywania globalnych wyzwań społecznych i środowiskowych),
  • lokalność (przyjmowanie najlepszych globalnych praktyk przy jednoczesnym zachowaniu lokalnej adaptacji i wrażliwości),
  • obiegowość (akceptacja zerowej ilości odpadów, produkcja w obiegu zamkniętym).


Zrównoważona firma to każda firma, która integruje zrównoważony rozwój i odpowiedzialność ze swoją strategią, operacjami i produktami, aby wywrzeć transformacyjny, pozytywny wpływ na największe wyzwania społeczne i środowiskowe, przed którymi stoimy.

Zielona przedsiębiorczość jest jednym z głównych filarów polityki europejskiej, podczas gdy w Grecji powoli się ona ugruntowuje, w kontekście zgodności z polityką wspólnotową i wykorzystania odpowiednich możliwości finansowania, które pojawiają się w ramach programów krajowych i europejskich.

Doskonałym przykładem programów europejskich jest projekt RE-START, który ma na celu wspieranie młodych ludzi, którzy próbują rozwijać swój start-up w obiegu zamkniętym. RE-START pomaga młodym ludziom lepiej zrozumieć koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i sposób, w jaki można ją dalej wykorzystać jako zrównoważony sposób myślenia i działania dla start-upów UE XXI wieku.

Kontynuując wdrażanie projektu, opracowano już pierwszy projekt zestawu narzędzi RE-START Circular Business Plan, w tym narzędzie do samooceny zawierające zestaw pytań zamkniętych, w których każda odpowiedź będzie odpowiadać określonemu poziomowi gotowości pomysłu biznesowego i / lub cyrkularności, oraz Business Model Canvas, z szablonem zarządzania strategicznego wykorzystywanym do opracowywania nowych modeli biznesowych.

Kolejne etapy realizacji projektu obejmują opracowanie programu e-szkoleń PR2, który obejmuje badania pierwotne i wtórne, co stanowi podstawę do stworzenia kursu szkoleniowego.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub European Commission. Unia Europejska ani European Commission nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive