Spotkanie w Rzeszowie: Warsztaty współtworzenia i Drugie spotkanie partnerów

Polska  12-14.12.2022

W dniach 12-14 grudnia 2022 roku firma Danmar Computers miała przyjemność gościć partnerów projektu Restart na „Warsztatach współtworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz wprowadzenia do modelu gospodarki cyrkularnej”.

Spotkanie odbyło się w Rzeszowie (Polska) w siedzibie Danmar Computers. W szkoleniu wzięło udział 8 uczestników z 6 organizacji partnerskich (GRANTXPERT, DANMAR COMPUTERS, FUNDEUN, UBI, HOU i INNOVATION HIVE).

Głównym celem LTTA było zapoznanie wszystkich partnerów z narzędziami potrzebnymi do opracowania OER, tak aby byli w stanie opracować materiały szkoleniowe swoich modułów w formie OER po powrocie do swoich krajów poprzez integrację proponowanego modelu cyrkularnego, podczas gdy zapoznają się również z użyciem specyficznego modelu Circular Economy zaproponowanego przez Fundację Ellen MacArthur.

W pierwszych dwóch dniach szkolenia skupiliśmy się na rozwijaniu naszych umiejętności w zakresie tworzenia treści edukacyjnych na platformę Re-start. Mieliśmy okazję poznać narzędzia, które wzbogacą treści edukacyjne, które będą powstawały w najbliższych miesiącach. Ostatniego dnia eksperci z GranXpert zaprezentowali model Circular Economy zaproponowany przez Ellen MacArthur Foundation.

Szkolenie to było doskonałą okazją do poznania szczegółów dotyczących tematyki projektu, a także do rozwinięcia naszych umiejętności w zakresie tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Partnerzy połączyli LTTA z TPM w Polsce i z tego powodu po zajęciach praktycznych i prezentacjach, każdego dnia po krótkiej przerwie partnerzy omawiali działania związane z rezultatami projektu.

Podczas tych sesji mieliśmy okazję podsumować dotychczas wykonane zadania i zaplanować kolejne działania. W tym momencie zakończyliśmy prace nad pierwszym rezultatem projektu – Circular Business Plan Toolkit. Podczas spotkania uzgodniliśmy treść programu szkoleniowego, który zostanie opracowany w najbliższych miesiącach. Szkolenie będzie obejmowało ważne aspekty takie jak:

Moduł 1: Wprowadzenie do gospodarki cyrkularnej

Moduł 2: Cyrkularność i przedsiębiorczość

Moduł 3: Regeneracyjny tryb prowadzenia działalności gospodarczej

Moduł 4: Innowacje i startupy cyrkularne

Moduł 5: Marketing i komercjalizacja startupu cyrkularnego

Moduł 6: Zielona współpraca

Moduł 7: Możliwości finansowania dla firm z modelem gospodarki cyrkularnej. (startupów)

Partnerzy omówili również kwestie finansowe i upowszechniania, które są kluczowe dla nadchodzącego raportu okresowego projektu.

W najbliższych miesiącach zostanie utworzona platforma szkoleniowa, na której umieścimy wszystkie moduły szkoleniowe.

Bądźcie na bieżąco i śledźcie nasze postępy na mediach społecznościowych!

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub European Commission. Unia Europejska ani European Commission nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive