Pomyślne ukończenie testów pilotażowych RE-START

Pomyślne ukończenie testów pilotażowych RE-START

W ramach projektu „RE-START: Reinforcing the circular economy model for START-ups” konsorcjum zorganizowało serię testów pilotażowych, które odbyły się w krajach partnerskich od kwietnia do czerwca 2023 roku. W sumie przeprowadzono 6 testów pilotażowych na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Polsce, odpowiednio przez GrantXpert Consulting, Innovation Hive, Hellenic Open University, Fundacion Empresa Universidad De Alicante De La Comunidad Valenciana, Universidade Da Beira Interior i DANMAR Computers.

Głównym celem wdrożenia testów pilotażowych RE-START była dogłębna ocena przydatności i możliwości dostosowania programu szkoleniowego RE-START w zakresie rozpoczynania działalności w obiegu zamkniętym do zamierzonej grupy odbiorców. Ta grupa docelowa obejmuje studentów uniwersytetów, a także niedawnych absolwentów z różnych dziedzin, młodych przedsiębiorców i aspirujących założycieli start-upów. Ponadto program szkoleniowy miał na celu zwiększenie ich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych, wspieranie ich przedsiębiorczego nastawienia, dostarczanie im wiedzy związanej z przedsiębiorczością w obiegu zamkniętym oraz oferowanie im wskazówek, jak rozwijać i komercjalizować start-up o obiegu zamkniętym.

Konsorcjum RE-START opracowało kompleksowy program szkoleniowy, który został dostarczony uczestnikom podczas testów pilotażowych. Program szkoleniowy RE-START obejmuje platformę e-learningową z krótkim kursem szkoleniowym i interaktywnym zestawem narzędzi. W szczególności program obejmuje oparty na ICT zestaw narzędzi Circular Business Plan Toolkit składający się z niezbędnych narzędzi i podejść do opracowania pomysłu na biznes, platformę e-learningową (MOOC) z 7 modułami edukacyjnymi na temat przedsiębiorczości i gospodarki o obiegu zamkniętym, serię 12 filmów przedstawiających studia przypadków, w których odnoszący sukcesy przedsiębiorcy dzielą się swoją przedsiębiorczą podróżą oraz forum umożliwiające użytkownikom interakcję ze sobą oraz wymianę poglądów i wiedzy.

Uczestnicy testów pilotażowych wykazali się dużym entuzjazmem podczas interakcji z programem szkoleniowym RE-START dotyczącym start-upów o obiegu zamkniętym, a zwłaszcza z zestawem narzędzi Business Model Canvas, który pomógł im w konceptualizacji i wizualizacji ich pomysłów biznesowych. Ponadto sesje były okazją dla uczestników do spotkania się z ekspertami w dziedzinie przedsiębiorczości i biznesu oraz poszerzenia ich sieci kontaktów zawodowych.

Pod koniec sesji uczestnicy przekazali swoje opinie na temat programu szkoleniowego dla start-upów, które zostaną wykorzystane jako podstawa do ulepszenia opracowanego materiału.

Testy pilotażowe zostały zorganizowane w ramach projektu Erasmus + „RE-START – Reinforcing the Circular Economy Model for Start-Ups”, który zachęca i prowadzi studentów uniwersytetów, niedawnych absolwentów i początkujących przedsiębiorców do rozwijania start-upów o obiegu zamkniętym lub przekształcania ich pomysłów biznesowych w obiegowe w oparciu o model gospodarki o obiegu zamkniętym Ellen MacArthur.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub European Commission. Unia Europejska ani European Commission nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive